Cogito - ARHIVA - ARCHIVE

Vol. III, nr. 1/martie, 2011    
   "RATIUNEA ÎN ISTORIE" SI FILOSOFIA STATULUI ÎN VIZIUNE HEGELIANA
    Gabriela Pohoata

   DOUA ÎNCERCARI DE DEPASIRE A LIPSEI DE SENS (II)
    Mihai D. Vasile

   RELATIA DINTRE PÍSTIS, DIÁNOIA SI NOUS ÎN GNOSEOLOGIA LUI CLEMENT DIN ALEXANDRIA
    Loredana Bosca


ISSN: 2066-7094
   "ADEVARUL FUGAR" AL RELATIVISMULUI CULTURAL
    Corina Matei

  JACQUES DERRIDA, LE PHILOSOPHE DE LA DÉCONSTRUCTION
    Iuliana Pastin

  VIZUAL SI AUDITIV LA DOSTOIEVSKI SI TOLSTOI
    Ionut Anastasiu

   UN MODEL AL FORMARII CONCEPTELOR BAZAT PE RELATIA DE ASEMANARE. O ANALIZA PRELIMINARA
    Dragos Bîgu

  ION NECULCE ÎN EMIGRATIE (1711 - 1720)
    Victor Tvircun

  CRIZA INTERNATIONALA DIN IULIE 1914 SI MAREA BATALIE APENTRU ROMÂNIA, PARTEA I
    Nicu Pohoata

  POLITICA SI ECONOMIE ÎN APARITIA SI EDIFICAREA
    Marin Badea

   COMUNISMUL ROMÂNESC - O TENTATIVA DE MODERNIZARE SUATA
    Dumitru Bortun

  UNELE CONSIDERATII DESPRE ORDINEA DE DREPT, SI JUSTITIE (I)
    Lucia Uta

  ABSENTEISMUL ELECTORAL. JUSTIFICAREA JURIDICA PENTRU ÎN STATELE LUMII
    Anca Paiusescu Cristina Athu

   NECESITATEA CONVERGENTEI ROMÂNIEI CATRE UN MODEL
    Cristina Balaceanu

Vol. III, no. 1/March, 2011      -   english version

   HOW RELATIVIST ARE SCEPTICS?
    Majid Amini

   "REASON IN HISTORY" AND "PHILOSOPHY OF THE STATE" IN HEGEL'S VISION
    Gabriela Pohoata

   TWO ATTEMPTS TO OVERCOME THE LACK OF SENSE (II)
    Mihai D. Vasile

   THE RELATIONSHIP BETWEEN PÍSTIS, DIÁNOIA AND NOUS IN THE GNOSEOLOGY OF CLEMENT OF ALEXANDRIA
    Loredana Bosca

   KARL-OTTO APEL ON INTERSUBJECTIVITY AND ETHICS
    Vasile Macoviciuc

   THE "FUGITIVE TRUTH" OF CULTURAL RELATIVISM
    Corina Matei

   JACQUES DERRIDA, LE PHILOSOPHE DE LA DÉCONSTRUCTION
    Iuliana Pastin

   VISUAL AND AUDIBLE IN DOSTOEVSKY AND TOLSTOY'S WORK
    Ionut Anastasiu

   A SIMILARITY-BASED MODEL OF CONCEPT FORMATION. A PRELIMINARY ANALYSIS
    Dragos Bîgu

   FORMATIONAL WAYS OF MOLDOVAN GENESIS IN THE RUSSIAN NOBILITY OF THE 18-th CENTURY
    Victor Tvircun

   THE INTERNATIONAL CRISIS OF JULY 1914 AND THE GREAT DIPLOMATIC BATTLE FOR ROMANIA, PART I
    Nicu Pohoata

   POLITICS AND ECONOMICS IN THE DEVELOPMENT AND BUILDING OF THE EUROPEAN UNION STRUCTURES
    Marin Badea

   ROMANIAN COMMUNISM - A FAILED MODERNIZATION ATTEMPT
    Dumitru Bortun

   SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE RULE OF LAW, RIGHTEOUSNESS, LAW AND JUSTICE (I)
    Lucia Uta
   THE ELECTIVE ABSENTION. THE LEGAL JUSTIFICATION FOR THE INTRODUCTION OF THE COMPULSORY VOTE IN THE STATES WORLD WIDE
    Anca Paiusescu
Cristina Athu


   THE NECESSITY OF CONVERGING ROMANIA TO AN EFFICIENT ECONOMIC MODEL
    Cristina Balaceanu


ISSN: 2068-6706

 

Vol.II, nr.4/ decembrie 2010    
   20 DE ANI DE LA FONDAREA UNIVERSITATII CRESTINE "DIMITRIE CANTEMIR" SI 300 DE ANI DE LA URCAREA PE TRONUL MOLDOVEI A LUI DIMITRIE CANTEMIR
    Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI - Preşedintele U.C.D.C.

   OMUL MORAL ÎN VIZIUNEA LUI DIMITRIE CANTEMIR, PARTEA I
    Corina Adriana Dumitrescu

   CANTEMIR ŞI LOGICA ISTORIEI
    Alexandru Surdu


ISSN: 2066-7094
   DIMITRIE CANTEMIR DESPRE „GIUDEŢUL” SUFLETULUI CU
    Angela Botez

   „DIVANUL” LUI DIMITRIE CANTEMIR – OPERĂ UMANIST - RENASCENTISTĂ
    Ioan N. Roşca

   DIMITRIE CANTEMIR ŞI G. W. LEIBNIZ – ENCICLOPEDIŞTI CU VOCAŢIE EUROPEANĂ
    Gabriela Pohoata

   INFLUENŢE STOICE ŞI NEOPLATONICE ÎN „DIVANUL” LUI CANTEMIR
    Daniel Mazilu

   ALEGORIA ŞI ALEGORICUL CA INSTRUMENTE HERMENEUTICE ÎN „ISTORIA HIEROGLIFICĂ”
    Narcis Zarnescu

  DIMITRIE CANTEMIR – INDIVIDUAL „PREZENT” ÎN ISTORIE
    Mihai Popa

  DOUĂ ÎNCERCĂRI DE DEPĂŞIRE A LIPSEI DE SENS
    Mihai D. Vasile

   OBIECTUL STIINTEI RELIGIILOR ÎN VIZIUNEA LUI MIRCEA ELIADE
    Sergiu Balan

  POATE FI ELABORAT UN MODEL EVOLUŢIONIST AL ŞTIINŢEI?
    Dragoş Bîgu

  HOMO SYMBOLICUS ÎNTRE ANTROPOLOGIE ŞI FILOSOFIE
    Corina Matei

   CONSIDERAŢII PSIHOSOCIOLOGICE PRIVIND DIMENSIUNEA Ă A EMOŢIILOR
    Octavian Rujoiu
     Valentina Rujoiu


   FORMAL ŞI INFORMAL ÎN STRUCTURA DECIZIONALĂ A UNIUNII EUROPENE
    Florin Popa

   LEGIO II TRAIANA FORTIS ŞI IUDEEA ÎN TIMPUL LUI HADRIANUS
    Radu Urloiu

   ROMÂNIA ŞI TRIPLA ÎNŢELEGERE (AUGUST 1913-IUNIE 1914) Partea a II-a
    Nicu PohoaţăISSUE II, nr.4/ december 2010      -   english version

   20 YEARS FROM THE FOUNDATION OF THE CHRISTIAN UNIVERSITY "DIMITRIE CANTEMIR" AND 300 YEARS FROM THE ASCENDING THE THRONE OF MOLDAVIA OF DIMITRIE CANTEMIR
    MOMCILO LUBURICI

   THE MORAL MAN IN DIMITRIE CANTEMIR'S VISION, PART I
    Corina Adriana Dumitrescu

   DIMITRIE CANTEMIR AND G.W.LEIBNIZ ENCYCLOPEDISTS WITH EUROPEAN VOCATION
    Gabriela Pohoaţă

   STOIC AND NEOPLATONIC INFLUENCES IN CANTEMIR'S WORK
    Daniel Mazilu

   SACRED SCIENCE OF DIMITRIE CANTEMIR
    Adam Drozdek

   THE ALLEGORY AND ALLEGORIC AS HERMENEUTICAL TOOLS IN THE HIEROGLYPHICAL HISTORY
    Narcis Zărnescu

   REMARKS ON THE PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF PREJUDICATIVE RELATIONS
    Alexandru Surdu

   THE EXPERIENCE OF MEANING AND HERMENEUTICS
    Vasile Macoviciuc

   TWO ATTEMPTS TO OVERCOME THE LACK OF EFFECT
    Mihai D. Vasile

   CAN WE BUILD AN EVOLUTIONARY MODEL OF SCIENCE?
    Dragoş Bîgu

   PSYCHOSOCIOLOGICAL CONSIDERATIONS ON SOCIAL DIMENSION OF EMOTIONS
    Octavian Rujoiu
    Valentina Rujoiu


   FORMAL AND INFORMAL DECISION-MAKING AT EU LEVEL
    Florin Popa

   LEGIO II TRAIANA FORTIS AND JUDAEA UNDER HADRIAN'S REIGN
    Radu Urloiu

   ROMANIA AND THE TRIPLE ENTENTE (AUGUST 1913-JUNE 1914) PART II
    Nicu Pohoaţă


ISSN: 2068-6706
 

Volumul II
ISSUE 2 (Septembrie 2010)

Volumul II
ISSUE 2 (Iunie 2010)

THE THIRD AND FIFTH CHAPTER OF ARISTOTLE'S CATEGORIAE FROM A PREJUDICATIVE POINT OF VIEW
Alexandru Surdu  

ESENȚA CONCEPTULUI DE BUNĂ - GUVERNARE ÎN VIZIUNEA LUI ARISTOTEL. PARTEA A III-A. DIMENSIUNEA MORALĂ
Corina Adriana Dumitrescu           

THE ESSENCE OF ARISTOTEL'S WELL-GOVERNING CONCEPT. PART THREE. THE MORAL DIMENSION
 Corina Adriana Dumitrescu  

LIMBĂ ȘI GÂNDIRE
dr. Claudiu Baciu,

CONTRIBUȚIA LUI PLATON LA LOGICA SPECULATIVĂ
Ștefan-Dominic Georgescu  

PLATO'S CONTRIBUTION TO SPECULATIVE LOGIC
 Ștefan-Dominic Georgescu

VIAȚA LOGOSULUI DE LA PLATON LA ÎNVĂȚĂTURA CREȘTINĂ TIMPURIE
Mihai D. Vasile     

LOGOS` LIFE FROM PLATO TO THE TEACHINGS OF EARLY CHRISTIAN DOCTRINE
Mihai D. Vasile

IMMANUEL KANT sau despre "PROIECTUL PĂCII INTERNAȚIONALE"        
Gabriela Pohoață

IMMANUEL KANT or on "THE INTERNATIONAL PEACE PROJECT"
Gabriela Pohoață         

LA PSYCHOLOGIE POLITIQUE DES PEUPLES: RETOUR SUR LES ORIGINES DE LA SCIENCE POLITIQUE FRANCAISE         
Philippe Claret

CONCEPȚIA LUI M. FOUCAULT ASUPRA RELAȚIILOR DE PUTERE         
Sergiu Bălan

M. FOUCAULT'S VIEW ON POWER RELATIONS              
Sergiu Bălan 

ROMÂNIA ȘI TRIPLA ÎNȚELEGERE (AUGUST 1913-IUNIE 1914) Partea I
Nicu Pohoață

ROMANIA AND THE TRIPLE ENTENTE (AUGUST 1913-JUNE 1914) Part I
Nicu Pohoață

LESSONS OF 'VELVET REVOLUTIONS': FROM ROMANIAN "DECEMBER 89" TO MOLDOVAN "APRIL 09".
MOLDOVA: QUO VADIS?

Nicu Pohoață

INSTITUȚII FINANCIAR-BANCARE INTERNAȚIONALE: BANCA MONDIALĂ ȘI FONDUL MONETAR INTERNAȚIONAL
Gabriel I. Năstase
Dragos Ionut G. Năstase


INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS: WORLD BANK AND INTERNATIONAL MONETARY FUND
Gabriel I. Năstase
Dragos Ionut G. Năstase


DELIBERATION VS. MARKET INTERACTION: TWO COMPLEMENTARY PERSPECTIVES ON COLLECTIVE DECISION-MAKING
Florin Popa

 

 
Volumul II
ISSUE 1 (Martie 2010)

ESENȚA CONCEPTULUI DE BUNĂ-GUVERNARE ÎN VIZIUNEA LUI ARISTOTEL
Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu,
Universitatea Creştină  Dimitrie Cantemir       

CLASIC ȘI MODERN ÎN PERSPECTIVA FILOSOFIEI CULTURII
Prof. univ. dr. Alexandru Boboc,
Membru Academia Română                  

INTERPRETATION OF THE FIRST TWO CHAPTERS FROM ARISTOTLE'S CATEGORIAE
Alexandru Surdu,
Membru Academia Română          

IDEOLOGIA FEMINISTĂ ȘI EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANĂ
Prof. univ. dr.Teodor Dima,
Universitatea ,„Al. I. Cuza”, Iași

ONTOLOGIE ȘI FUNCȚIONALISM ÎN FENOMENOLOGIA SPIRITULUI A LUI HEGEL
dr. Claudiu Baciu,
IFP ,,Constantin Rădulescu Motru”, București  

MAX SCHELER’S PHENOMENOLOGY OF MORAL ACTION  6
Eugene Kelly,
New York Institute of Technology,Department of Social Science

CONFUCIUS ȘI KANT SAU ETICA DATORIEI
Conf. univ. dr. Gabriela Pohoață
Universitatea Creştină
 Dimitrie Cantemir          

ARGUMENTE PATRISTICE ALE EXISTENȚEI LUI DUMNEZEU ÎN METAFIZICA LUI IMMANUEL KANT
Dr. Mihai D. Vasile,
IFP ,,Constantin Rădulescu Motru”, București             

VIAȚA RELIGIOASĂ ȘI COMPORTAMENUL ECONOMIC        
Dr. Sergiu Bălan,
IFP ,,Constantin Rădulescu Motru”, București

MODELE DE DECIZIE RAȚIONALĂ: CRITERII FORMALE ȘI NORME           
Asist. dr. Florin Popa
A.S.E., București

ROMÂNIA ȘI PUTERILE CENTRALE (AUGUST 1913-IUNIE 1914)            
Lect. univ. dr. Nicu Pohoață,
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București

MODELE ALE DEZVOLTĂRII INOVATOARE PRIN ȘTIINȚĂ         
Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase,
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Dr. ing. Dan C.Badea, Ing.Dragos I.,G.Nastase

THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS: EMERGING MARKETS' PROSPECTS FOR ECONOMIC RECOVERY AND DEMOCRATIC TRANSFORMATIONS              
Prof. univ. dr. Ceslav Ciobanu ,
Virginia State University             

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ALE MECANISMUL CONSTITUIRII OFERTEI DE BANI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Cociug Victoria, dr., ASEM
Timofei Olga, drd.ASEM

 

Volumul I
ISSUE 2 (noiembrie 2009)

PLURALISM VALORIC ȘI COMUNICARE ÎN CULTURĂ ÎN LUMEA DE AZI
Acad.prof.dr.Alexandru Boboc,„Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti

ANTITHETICAL-SPECULATIVE PROBLEMS IN KANT'S PHILOSOPHY
Prof. univ. dr.Alexandru Surdu,
Membru Academia Română

PROBABLE TRUTH VERSUS PARTIAL TRUTH
Acad. prof. univ. dr. Teodor Dima,
Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi
   

"PRAGMATIC TURN" ÎN GÂNDIREA CONTEMPORANĂ         
Acad. prof. univ. dr.Alexandru Boboc,
Universitatea București

KIERKEGAARD ON DESPAIR              
Prof. univ. dr.Vasile Macoviciuc,
Academia de Studii Economice București,
 

THE MEANING OF POLTICAL MYTH IN ERNST CASSIRER    
Prof. univ. dr.Claudiu Baciu,
Institutul de Filozofie și  Psihologie

ESENȚA CONCEPTULUI DE BUNĂ-GUVERNARE ÎN VIZIUNEA LUI ARISTOTEL             
Prof. univ. dr.Corina Adriana Dumitrescu,
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

RĂZBOI ȘI PACE ÎN GÂNDIREA TEOLOGICO-POLITICĂ AUGUSTINIANĂ      
Conf. univ. dr. Gabriela Pohoață,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea Creştină  Dimitrie Cantemir 

ZWEI SPRACHSYSTEME – EINE STANDARDSPRACHE. ZUM UMRISS DER SOZIOPOLITISCHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN
KAUSALFAKTOREN BEI DER ETABLIERUNG DER NORDDEUTSCHEN STANDARDSPRACHVARIANTE

Prof. univ. dr. Robert Skoczek,
Fachhochschule Radom, Philologisch-Pädagogisches Institut                                    

LA SOLITUDE DE L’’HOMME MODERNE, UN PROBLÈME PHILOSOPHIQUE               
Conf.univ.dr. Iuliana Pastin,
Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir             

WISSENSSOZIOLOGIE UND ERKENNTNISTHEORIE BEI M. SCHELER                    
Prof. univ. dr.Claudiu Baciu,
Institutul de Filozofie și  Psihologie

HEGEL ON THE FORMAL LOGIC’’S PRINCIPLES OF IDENTITY AND CONTRADICTION              
Prof. univ. dr. Ștefan-Dominic Georgescu,
Academia de Studii Economice București

WAR SYMBOLISM IN HEMINGWAY’’S WORKS
Argentina Velea,
Facultatea de Relații Economice Internaționale,Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”                         

RUMÄNIENDEUTSCH – STATUS UND BESONDERHEITEN ALS REGIONALSPRACHE
Dr. Maria Ileana Moise,
University of Boston, S.U.A.             

ASPECTS OF ETHNO – RELIGIOUS HABITS OF SOUTH DANUBE (IIIRD IVTH VTH CENTURY)         
Prof. univ. dr. Liliana Trofin, Prof. univ. dr.Manoela Popescu,
Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

SOCIETATEA CUNOASTERII NECESITĂ GÂNDIRE
Prof. univ. dr.ing. Ștefan Iancu,
Membru fondator / titular al Academiei Oamenilor de Stiință din România

 

 


Volumul I
ISSUE 1 (iulie 2009)

DIMITRIE CANTEMIR ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ
Rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”

LIMBAJ ŞI TIMP ÎN COMPORTAMENTUL UMAN ŞI ÎN
COMUNICARE

Academician prof. univ. dr. Alexandru Boboc,
Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti

SCENARII EPISTEMOLOGICE DE UNIFICARE A CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE
Academician prof. univ. dr. Teodor Dima,
Facultatea de Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

PRESUPOZIŢII EXISTENŢIALE ÎN FILOSOFIA LUI NIETZSCHE.
Prof. univ. dr.Vasile Macoviciuc,
Academia de Studii Economice, Bucureşti
 

IDEEA DE UNITATE EUROPEANĂ
Prof. univ. dr. Augustin Fuerea,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir”

RÉFLEXIONS SUR LA MONDIALISATION CULTURELLE
Conf. univ. dr. Iuliana Paştin,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,
Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir”

ZUR PLURIZENTRIK DES DEUTSCHEN
Conf. univ. dr. Maria Ileana Moise,
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale,
Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir”

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ ÎN DREPTUL MEDIULUI
Prof. univ. dr. Daniela Marinescu,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir” 

INTERNETUL ŞI COMUNICAREA POLITICĂ
Prof. univ. dr. Călin Sinescu,
Facultatea de Ştiinţe Politice,
Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir”

OMUL – SUBIECT ESTIMATOR ŞI CREATOR DE VALORI
Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca,
Facultatea de Filosofie, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

FILOSOFIE ŞI STIINŢA SAU PARADOXUL CONTEMPORANEITĂŢII
Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”

ACŢIUNI NEGATIVE?
Lector dr. Gheorghe Ştefanov,
Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti

IMPACTUL GESTIONĂRII IMAGINII PARTIDELOR POLITICE ASUPRA CRISTALIZĂRII OPINIEI PUBLICE ŞI AL OPŢIUNII SOCIALE
Lect. univ. drd. Maricel N. Popescu,
Facultatea de Ştiinţele Comunicării,

Universitatea Ecologică din Bucureşti

STATE, ANARCHY, AND CULTURE
Asistent drd. Ştefan L. Cojocaru,
University of Boston, S.U.A.

ENGLISH – THE LANGUAGE OF THE MODERN WORLD
Asistent univ. Smaranda Lozinschi,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir”

IDEOLOGIA LIBERTĂŢII
Asist. drd. Andrei Trandafira,
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

INOVAREA, ANTIDOT ÎMPOTRIVA CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE
Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase,
Facultatea Finanţe Bănci Contabilitate,
Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), Universitatea Creştin㠄Dimitrie Cantemir”

CÂTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA VIEŢII ŞTIINŢIFICE A UNIVERSITĂŢII CREŞTINE,, DIMITRIE CANTEMIR”